АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ  КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ  БРОДСКИ ТРАНСПОРТ  ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА  ЦАРИНЕЊЕ  ДИСТРИБУЦИЈА  ОСИГУРУВАЊЕ  ПАКУВАЊЕ  СЕЛИДБИ
 ЗА НАС  ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗИЈА  НАЈДОБРО ТРАНСПОРТНО
  РЕШЕНИЕ

ЦАРИНЕЊЕ

МФЕ поседува одобрение за царинско посредување од ЦУ на РМ. Нашите царински посредници се лиценцирани со положен стручен испит.

Брзото и без непотребни проблеми царинење е императив кој ние го прифаќаме и секој предмет се обидуваме да го завршиме во најкраток можен рок, избегнуваjќи при тоа дополнителни трошоци на клиентот како лежарини, терминали, денгуби и загуби заради ненавремена дистрибуција на стоката до купувачот.

 1