АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ  КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ  БРОДСКИ ТРАНСПОРТ  ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА  ЦАРИНЕЊЕ  ДИСТРИБУЦИЈА  ОСИГУРУВАЊЕ  ПАКУВАЊЕ  СЕЛИДБИ
 ЗА НАС  ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗИЈА  НАЈДОБРО ТРАНСПОРТНО
  РЕШЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЕН АГЕНТ ЗА CZECH AIRLINES CARGO

Микрофрејт Експрес е генерален агент за карго на CSA. CSA е една од најголемите авиокомпании во централна и источна Европа со седиште во Чешка. Местоположбата на Прага е таква да претставува мост помеѓу источна и западна Европа, што CSA ефективно го користи и ги покрива најважните дестинации во цела Европа. Чех Ерлајнс особено внимание придава на карго транспортот и ги нуди сите свои капацитети на карго агентите и компаниите за нивните пратки.

 1