АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ  КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ  БРОДСКИ ТРАНСПОРТ  ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА  ЦАРИНЕЊЕ  ДИСТРИБУЦИЈА  ОСИГУРУВАЊЕ  ПАКУВАЊЕ  СЕЛИДБИ
 ЗА НАС  ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗИЈА  НАЈДОБРО ТРАНСПОРТНО
  РЕШЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗИЈА
Работниот тим на МФЕ е ефикасно организиран во повеќе одделенија и тоа:
  • камионски транспорт,
  • авионски транспорт,
  • бродски транспорт,
  • логистика и
  • царинско посредување.
при што вработените се секогаш достапни и подготвени да ги примат и навремено реализираат барањата на клиентите.

 1