АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ  КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ  БРОДСКИ ТРАНСПОРТ  ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА  ЦАРИНЕЊЕ  ДИСТРИБУЦИЈА  ОСИГУРУВАЊЕ  ПАКУВАЊЕ  СЕЛИДБИ
 ЗА НАС  ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗИЈА  НАЈДОБРО ТРАНСПОРТНО
  РЕШЕНИЕ

НАЈДОБРО ТРАНСПОРТНО РЕШЕНИЕ

Нашата голема мрежа на агенти, соработници и партнери од цел свет ни овозможува да ја одбереме најдобрата можна солуција за транспорт на пратките. Користејќи ги сите видови на транспорт, а во одредени случаи и комбинација на повеќе видови на транспорт, на клиентот му овозможуваме заштеда на време и пари. Ова особено се однесува на прекуокеанските пратки за кои бродскиот транпорт може да биде премногу бавен, а авионскиот премногу скап.