АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ  КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ  БРОДСКИ ТРАНСПОРТ  ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА  ЦАРИНЕЊЕ  ДИСТРИБУЦИЈА  ОСИГУРУВАЊЕ  ПАКУВАЊЕ  СЕЛИДБИ
 ЗА НАС  ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗИЈА  НАЈДОБРО ТРАНСПОРТНО
  РЕШЕНИЕ

ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА

Како ексклузивен агент на WFG за Македонија, МФЕ има можност за превземaње и достава на пратки до крајна адреса на било кое место во светот. Секогаш достапни и сигурни, агентите на WFG се на располагање со своите капацитети за професионално и брзо превземање и достава на пратките, истовремено конкурирајќи на другите големи светски шпедиции со својата кооперативност, флексибилност и ценa.