АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ  КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ  БРОДСКИ ТРАНСПОРТ  ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА  ЦАРИНЕЊЕ  ДИСТРИБУЦИЈА  ОСИГУРУВАЊЕ  ПАКУВАЊЕ  СЕЛИДБИ
 ЗА НАС  ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗИЈА  НАЈДОБРО ТРАНСПОРТНО
  РЕШЕНИЕ

ЧЛЕНКА НА WORLD FREIGHT GROUP

Микрофрејт Експрес e член и ексклузивен агент на World Freight Group за Македонија. World Freight Group е светска групација на приватни компании од транспортниот и логистичкиот сектор, формирана во 1992 година. Оваа мрежа овозможува пристап до секоја точка на земјината топка каде што има свој претставник. Во споредба со големите светски шпедиции, кои ја немаат флексибилноста на помалите, оваа групација е поконкурентна и полесно се прилагодува на потребите и специфичните барања на клиентите.

 1