АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ  КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ  БРОДСКИ ТРАНСПОРТ  ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА  ЦАРИНЕЊЕ  ДИСТРИБУЦИЈА  ОСИГУРУВАЊЕ  ПАКУВАЊЕ  СЕЛИДБИ
 ЗА НАС  ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗИЈА  НАЈДОБРО ТРАНСПОРТНО
  РЕШЕНИЕ

КОНТАКТ
Име:
е-пошта:
Внесете го вашиот коментар или прашање:
Микрофрејт Експрес
Тел. (02) 2401 367
  (02) 2401 368
Факс (02) 2401 369


бул. АСНОМ 12 1/1,
1000 Скопје, Македонија